Tillsammansveckan finns för att skapa större kunskap, acceptans, förståelse och beredskap kring psykisk hälsa i Västmanlands län.

Tillsammans kan vi utforska hur vi kan främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa genom att stärka de riskgrupper och riskmiljöer som finns, skapa kunskap kring hur det är att leva med psykisk sjukdom från personer med egen erfarenhet och att stödja de som är drabbade och deras anhöriga samt minska stigmatiseringen och öppna upp för samtal.

Vi vill genom veckan rikta uppmärksamhet mot att vi alla har en psykisk hälsa att ta hand om. Vi vill skapa en känsla av trygghet att våga fråga, våga prata och våga lyssna om hur vi mår på insidan.

Kontakta oss

Fyll i formuläret till höger eller mejla oss på kontakt@tillsammansveckan.se


Nyheter