Vi ses igen
7-13 oktober 2024

Tillsammansveckan är en uppmärksamhetsvecka som syftar till att stärka den psykiska hälsan och förebygga ohälsa.

Alla har en psykisk hälsa att ta hand om.

Tillsammans kan vi minska stigmatisering och öppna upp till samtal genom att skapa en känsla av trygghet att våga fråga, våga prata och våga lyssna om hur vi mår på insidan.

Tack för 2023

Denna vecka har över 500 personer mött varandra fysiskt genom de aktiviteter som vi genomfört tillsammans. I en tid som vår så är de fysiska mötena så viktiga. Möten där vi får känna, möten där vi får dela med oss, möten där vi får ta del av egna erfarenheter.

Vi har Tillsammans bidragit till att stärka en kultur där vi vågar fråga, vågar lyssna och vågar berätta om hur vi mår på insidan. Vi har Tillsammans bidragit till att stärka en kultur där vi vågar dela med oss av våra erfarenheter för att hjälpa varandra.

Vi har genomfört 11 föreläsningar, 4 öppna hus, 1 workshop, 1 anhörigcafé och en konferens. Vi har via hemsidan tillgängliggjort utbudet digitalt.

Tack till alla som gjort Tillsammansveckan 2023 möjlig. Nästa år samlas vi igen!

Tillsammans gör vi det möjligt

Vi är glada över att Tillsammansveckan samlar ett så stort omfång av brukarorganisationer och samverkansparter. Tillsammans är ledordet för att sprida kunskap och förståelse vilket är syftet med Tillsammansveckan.

Region Västmanland - logotyp
Köpings kommun
Kungsör - Logotyp
Hallstahammars kommun
Arboga kommun
Norbergs kommun
Fagersta kommun
Skinnskattebergs kommun
RSMH - logotyp
Balans Västmanland - logotyp
ÅSS Västmanland - logotyp
PRO - logotyp
Svenska kyrkan - logotyp
ABF - logotyp
Hela människan - logotyp