Det här är Tillsammansveckan

Starten

Projektet Tillsammans – för psykisk hälsa var starten för Tillsammansveckan. Projektet startade för att syfta till att öka samhällets kunskap om och acceptans av psykisk ohälsa samt skapa större beredskap för att hantera och förebygga psykisk ohälsa genom konkreta modeller för samverkan.

Tillsammans med engagerade samverkansparter från offentlig såväl som privat sektor, organisationer, föreningsliv och enskilda initiativtagare, har det skapats inspirerande möten och samverkansformer som har genererat många värdefulla aktiviteter inom området psykisk hälsa.

Källa: Studieförbundet Vuxenskolans hemsida

Vision

Tillsammans kan vi utforska hur vi kan främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa genom att stärka de riskgrupper och riskmiljöer som finns, skapa kunskap kring hur det är att leva med psykisk sjukdom från personer med egen erfarenhet och att stödja de som är drabbade och deras anhöriga samt minska stigmatiseringen och öppna upp för samtal.

Mission

Vi vill genom veckan rikta uppmärksamhet mot att vi alla har en psykisk hälsa att ta hand om. Vi vill skapa en känsla av trygghet att våga fråga, våga prata och våga lyssna om hur vi mår på insidan.

Tillsammansveckan finns för att skapa större kunskap, acceptans, förståelse och beredskap kring psykisk hälsa i Västmanlands län.

Kontakta oss

kontakt@tillsammansveckan.se
076-005 89 85